നാദിയാദ്ലെ വിവാഹ വേദികള്‍

0

Dabhou Rly Station, Dabhou-Malataj Road, Village Dabhou Taluka Sojitara,, District Anand, Gujarat 387210, India

1 ഹാള്‍ ഉം 1 പുൽത്തകിടി ഉം 100, 1000 പിപിഎൽ

ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള നിരക്ക്, വെജ് 811₹ മതല്‍/വ്യക്തി

പ്ലേറ്റിനുള്ള നിരക്ക്, നോണ്‍-വെജ് 1,043₹ മതല്‍/വ്യക്തി

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം, ഹീറ്റിങ്ങ്

Pij Cross Road, National Highway 8, Nadiad, Gujarat 387002, India

3 ഹാളുകള്‍ ഉം 2 പുൽത്തകിടികൾ ഉം 35, 200, 250, 500, 3000 പിപിഎൽ

ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള നിരക്ക്, വെജ് 884₹ മതല്‍/വ്യക്തി

പ്ലേറ്റിനുള്ള നിരക്ക്, നോണ്‍-വെജ് 1,105₹ മതല്‍/വ്യക്തി

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, ബാത്ത്റൂം

Opp. Jain Temple, Piplag Road, Nadiad, Gujarat 387002, India

സീറ്റിങ് ശേഷി 3000 ആളുകള്

ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള നിരക്ക്, വെജ് 700₹ മതല്‍/വ്യക്തി

പ്ലേറ്റിനുള്ള നിരക്ക്, നോണ്‍-വെജ് 800₹ മതല്‍/വ്യക്തി

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, ബാത്ത്റൂം

Nadiad-Dakor Road, Near Express Highway, Nadiad, Gujarat 387001, India

1 ഹാള്‍ ഉം 1 പുൽത്തകിടി ഉം 1000, 5000 പിപിഎൽ

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, സ്റ്റേജ്, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍

Opp. Amar Car, Nadiad-Uttarsanda Road,Uttarsanda-387370 (Ta. Nadiad) Gujarat. Na, Gujarat, 387370, India

1 ഹാള്‍ ഉം 1 പുൽത്തകിടി ഉം 1000, 3000 പിപിഎൽ

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, ബാത്ത്റൂം

കൂടുതല്‍ -15 പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക